Techniek van de week: Voelen!

Al in het vroege begin van het ontstaan van Shiatsu werd er erkend dat de eigen ontwikkeling van de therapeut in opleiding, minstens zo belangrijk was als het aanleren van de technieken. De filosofie daarachter was dat wanneer je als persoon groeit en je bewust leert zijn van jezelf, jouw rol in dit leven en de invloed van de wereld op jou en van jou op de wereld, je bewuster zult worden van alles om je heen. Hierdoor wordt je ook gevoeliger en ben je beter in staat om je af te stemmen op degene die je behandelt. Dus buiten alles wat er in theorie werd geleerd, lag de nadruk juist op het toepassen, ervaren en vooral voelen van datgene wat geleerd werd.

Daarnaast is het belangrijk dat je als therapeut bij elke behandeling een 'beginners mind' hebt. Pas wanneer je elke behandeling als een blanco pagina begint, is er ruimte om helder en juist te beoordelen. Zo'n 'beginners mind' maakt dat je zonder vooroordelen en verwachtingen aan een behandeling begint. Ook hier is de theorie en kennis belangrijk, maar alleen als 'kapstok' om de behandeling vorm te geven. Wat er op die kapstok gehangen wordt, is afhankelijk van wat je tegenkomt bij de behandeling.

Tot slot is het belangrijk dat je als therapeut vanuit je centrum werkt. Dit centrum (Hara) zit letterlijk in het midden van je lichaam. Het mooie van een centrum, is dat dat niet links is of rechts, niet goed of slecht, niet yin of yang. Het is neutraal. En nog mooier: Het is jouw eigen centrum, jouw kern en centrale punt en staat dus symbool voor jou als persoon. Jouw 'ware ik' om het op een wat zweverige manier te zeggen. En zolang je vanuit je Hara werkt, breng je jouw eigen (neutrale) intentie mee en sta je altijd open voor wat de ander jou zegt of laat voelen. En dat is voelen op het hoogste niveau...zeg maar Olympisch niveau!